Informatie over de manier waarop Stichting School voor School met persoonsgegevens omgaat en credits foto’s

 

Gepubliceerd op deze website: 24 oktober 2019.

Stichting School voor School rekent het tot haar verantwoordelijkheid om correct en veilig met de informatie om te gaan die u aan haar verstrekt. Zij doet het volgende om uw privacy te beschermen.

 

In dit privacy-statement wordt u geïnformeerd over:

  • welke gegevens Stichting School voor School verzamelt;
  • waarom Stichting School voor School dit doet;
  • wordt uitgelegd waar u toestemming voor geeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Stichting School voor School respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Stichting School voor School verschaft, ook buiten de website om, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. Stichting School voor School biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan haar is verstrekt.

 

1. Rechten

Stichting School voor School wijst u graag op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Wanneer Stichting School voor School uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, heeft u het recht op intrekking hiervan.

 

2. Toepasbaarheid van privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de website van Stichting School voor School en op al haar activiteiten.

Zodra u via deze website informatie aanvraagt of zich aanmeldt voor een activiteit, geeft u Stichting School voor School toestemming om op basis van uw interesse informatie te sturen en uw contactgegevens te beheren.

 

3. Gebruik van Social Media

Stichting School voor School heeft de voorwaarden geaccepteerd die Google, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

 

4. Communicatie van uw gegevens met andere instellingen

Stichting School voor School werkt samen met twee organisaties:

  • Webhosting van de website en bijbehorende domeinnamen gebeurt door Hostnet in Amsterdam.
  • De website is gebouwd door Drukkerij Kleen in Meppel.

 

5. Persoonsgegevens

Aanvraag informatie via contactformulier website: als u contact met Stichting School voor School opneemt via het contactformulier op deze website, vraagt zij uw naam en e-mailadres.

Als u een donatie schenkt aan Stichting School voor School beschikt zij over uw naam, de hoogte van het bedrag en uw IBAN-nummer.

 

6. Algemene communicatie

Wanneer u berichten naar Stichting School voor School verzendt, is het mogelijk dat zij deze (tijdelijk) bewaart. Soms wordt u naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden uw gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Stichting School voor School beschikt.

 

7. Inschrijving activiteit, verzoek contact op te nemen

Bij het invullen van een formulier op deze website waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behoudt Stichting School voor School zich het recht voor om uw informatie op te nemen in haar mailbestand. Stichting School voor School maakt geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij Stichting School voor School bekende kenmerken en uw gedrag op de website van Stichting School voor School.

 

8. Doeleinden en bewaartermijn gegevens

Stichting School voor School verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy-statement, tenzij Stichting School voor School van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen. Stichting School voor School bewaart uw gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

 

9. Derden

De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt wordt niet met derde partijen gedeeld, met uitzondering van de hierboven genoemde twee partijen.

 

10. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het zorgen voor geld voor scholen in andere landen die niet over schoolmeubilair bezitten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement van Stichting School voor School te raadplegen.

 

11. Contactinformatie voor vragen en feedback

Stichting School voor School controleert regelmatig of zij aan dit privacy-statement voldoet en of de gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of met betrekking tot het handelen van Stichting School voor School in relatie tot de privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of met Stichting School voor School via de mail info@stichtingschoolvoorschool.nl of telefoonnummer 06 2155 1845.

 

12. Credits foto’s

De foto’s zijn gemaakt door www.canstockphoto.nl, Joseph Nwibo en Christa Bokhorst-Brons.