Een Fancy Fair

 

De naam ‘School voor School’ betekent dat scholen uit Nederland geld inzamelen voor scholen wereldwijd. Met uw donatie willen wij scholen voorzien van schoolmeubilair.We gaan voor transparantie in projecten. Wij willen kennis over internationalisering en diaconale bewustwording op deze manier overdragen aan kinderen. Met uw donatie gaan we de volgende school voorzien van nieuw meubilair

 

Doel: Je kunt een Fancy Fair laten organiseren door leerlingen in de bovenbouw. Leerlingen uit de onderbouw helpen mee met aankleding en inzamelen van spullen om te verkopen. Zo vergroot je ook het organisatievermogen v van bovenbouwleerlingen. Leerlingen worden zich bewust van de diaconie  en dragen leerlingen bij aan een betere toekomst elders op de wereld.

 

Wie? Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.

 

Hoe? Laat leerlingen spullen inzamelen bij familieleden, buurtbewoners. Maak een grabbelton en verzin spelletjes met zelfgemaakte kraampjes. Betrek ouders bij het organiseren en uitvoeren. Hang posters van Stichting School voor School op zodat het doel van de inzameling zichtbaar is.